1. koro.
  2. müzisyen veya müzik aletleri topluluğu.
    string choir: yaylı sazlar topluluğu.
  3. Mimarlık kilisede koroya ayrılan yer.
  4. (Orta Çağlarda) melek sınıflarından biri.
  5. koroda/koro halinde şarkı söylemek.
koro galerisi, kilise balkonunda koro yeri.
(kilisenin) koro okulu.
kilisede geçit ile koro arasındaki kafes.