1. İsim kale, hisar.
  2. İsim müstahkem mevki.
  3. İsim harp gemisinde zırhlı bölme.
  4. İsim sığınak.