claim a pension in virtue of one's long military service

  1. Fiil uzun askeri hizmet karşılığı emekli maaşı bağlanmasını istemek