1. İsim, Coğrafya kil
  2. kil, balçık.
    potter's clay: çömlek kili/çamuru.
  3. çamur, toprak.
  4. (insanın yaratıldığı madde anlamında) toprak.
  5. insan vücudu, (ruhtan ayrı madde olarak düşünülen) beden.
  6. balçıkla sıvamak, toprak/kil/çamur ile karıştırmak/doldurmak/kaplamak, çamurlatmak.
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kilden inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kum, kil ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
buzul birikintisi: buzulların sürüklediği kaya, toprak, çakıl vb.
kil, kaolin.
görünmeyen/gizli zaaf, zayıf nokta. İsim
ateş tuğlası kili, ateşe dayanıklı kil. İsim
yanmaz tuğla çamuru
dışarıdan görünmeyen önemli bir kusuru olmak.
Londra kili: GD İngilterede Eosen çağa ait jeolojik yerey.
Orta İngilterede yeraltı mavi kil tabakası.
lüleci çamuru, pipo yapılan ince beyaz kil. İsim
siltli kil İsim, Jeoloji
balçık
toprak kort İsim, Spor
kil nişangâh: nişan talimi için havaya fırlatılan kilden yapılmış disk. İsim
başkalarının istismar edebileceği durumda olan kimse. İsim
kil yatağı.
gravel pit: çakıl yatağı.
kil çökeli İsim, Jeoloji
dağılmış/parçalanmış/ufalanmış volkanik kaya. İsim
argillite İsim
tuğla