clean bill of health

  1. temiz raporu/kâğıdı, iyi hal/yetenek belgesi.
    The investigation committee gave him a clean bill of
    health: İnceleme kurumu onun hakkında temiz raporu verdi.