clear a mortgage

  1. Fiil bir ipoteği kaldırmak
  2. Fiil bir ipoteği fekketmek
ipoteği fekketmek Fiil
ipoteği kaldırmak Fiil
ipoteği temizlemek Fiil