clear for action

  1. Fiil savaşa hazır etmek
  2. Fiil işe koyulmaya hazır etmek
  3. Fiil güverteyi temizlemek