1. yayıncılıkta
  2. reklamcının bir istasyonda reklamı için zaman dilimleri ayırtması