clear title

  1. ipotekten ari mülkiyet hakkı
  2. sağlam tapu
  3. itiraz edilemeyecek mülkiyet
şüphe götürmez mülkiyet
şüphe götürmez mülkiyet
hak talebinde haklı olduğunu ispat etmek Fiil
üzerinde ipotek vb haklar tesis edilmemiş tapu kaydı