1. (a) açıklamak, izah etmek, aydınlatmak, anlatmak, tavzih/tasrih etmek, çözmek, halletmek, (b) düzeltmek,
    intizama/nizama sokmak, derleyip toplamak, temizlemek, (c) (hava) açılmak, (hastalık) iyileşmek, düzelmek.
borcunu temizlemek Fiil
açılmak Fiil
açmak Fiil
bir meseleyi aydınlığa kavuşturmak Fiil
bir sorunu halletmek Fiil
meseleyi aydınlığa kavuşturmak Fiil
bir yanlış anlamayı düzeltmek Fiil
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
iyi bir savunmada bulunmak Fiil
iyi bir savunmada bulunmak Fiil