clear up

  1. (a) açıklamak, izah etmek, aydınlatmak, anlatmak, tavzih/tasrih etmek, çözmek, halletmek, (b) düzeltmek,
    intizama/nizama sokmak, derleyip toplamak, temizlemek, (c) (hava) açılmak, (hastalık) iyileşmek, düzelmek.
borcunu temizlemek Verb
açılmak Verb
açmak Verb
bir meseleyi aydınlığa kavuşturmak Verb
bir sorunu halletmek Verb
meseleyi aydınlığa kavuşturmak Verb
bir yanlış anlamayı düzeltmek Verb
bir anlaşmazlığı halletmek Verb
iyi bir savunmada bulunmak Verb
iyi bir savunmada bulunmak Verb