client account

  1. müşteri hesabı
  2. avukat tarafından müvekkili namına bankada açtırılan hesap