1. İsim yakınlık.
  2. İsim sıkılık.
  3. İsim havasızlık, kapanıklık.
  4. İsim cimrilik, hasislik.
  5. İsim ağzı sıkılık, ketumluk.
yakın tahminde bulunma
yakın tahminde bulunmak Fiil
akrabalık derecesi
çeviri sadakati
oy sayılarında yakınlık