coasting trade

  1. kıyı seferi, kabotaj, kıyıyı takiben yapılan sefer/ticaret.