coffin nail

birinin ölümüne neden olmak Fiil
mezarını kendisi kazmak, ömür törpüsü olmak, üzüntü veya içki ile ölümünü yaklaştırmak.
bu benim ölümümü daha da yaklaştırır
bir kimseyi mahvedecek şey.
felaket sebebi, mahvına sebep olan şey.