Kok fırını ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 19.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kok fırını ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 19.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler