1. İsim, Gıda ve Mutfak süzgeç
  2. İsim süzgeç, süzek, kevgir.
kevgir İsim, Gıda ve Mutfak