collaboration

  1. İsim işbirliği (yapma), beraber çalışma.
  2. İsim işbirliği ürünü, beraber çalışılarak meydana getirilen eser.
    The book was the collaboration of four authors.
faal işbirliği
yakın işbirliği
teknik işbirliği
işbirliği anlaşması
… ile beraber/ortaklaşa, …'in işbirliği/yardımı ile.
'nın işbirliğiyle
...'nın işbirliğiyle