collect freight

(US) ödemeli yük
ödemeli göndermek Fiil