collegiality

  1. (a) meslekdaşlık, meslekdaşların ortak yetkisi, (b) (Katolik kilisesinde) Papa ile piskoposlar arasında yetki ortaklığı.