1. dağılmak, darmadağınık olmak, kendiliğinden parçalanıp dökülmek.
    I picked up the old book and it just
    came apart in my hands.