1. ikrar/itiraf etmek, gerçeği söylemek, suçu kabullenmek.
    Come clean! İtiraf et!
  2. itiraf etmek, gerçeği söylemek.