come down to someone

  1. Fiil dönüp dolaşıp birinin eline gelmek
  2. Fiil elden ele geçip birine ulaşmak