come home to roost

  1. (eylem) geri tepmek, kendi başına patlamak, ettiğini bulmak.
    Evil deeds come home to roost: İnsan ettiğini bulur.
(bir kimse) ettiğini bulur, lâyık olduğu cezaya ergeç çarpılır.
His chickens finally came home to
roost: Sonunda ettiğini (lâyık olduğu cezayı) buldu.
His cruelty will come home to roost some day: Günün birinde ettiği zulümlerin cezasını çekecek.