come into contact with

biriyle temasa geçmek Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil
her çeşit insanla temasa geçme fırsatı olmak Fiil
gıda ile temas eden madde ve malzemeler İsim, Gıda ve Mutfak