come into leaf

  1. Fiil yaprak vermek
  2. Fiil yaprak çıkarmak
  3. Fiil yapraklanmak