come to hand

  1. ele gelmek/geçmek, alınmak.
  2. (a) eline geçmek, (b) gelmek, vasıl olmak.
    come/fall into someone's hands: (birisinin) eline geçmek/düşmek.

    We fell into enemy's hands: Düşmanın eline düştük.