come to harm

  1. bir kimseye zarar gelmek.
    My brother's ship was caught in a storm but he came to no harm (=no harm
    came to him): Kardeşimin gemisi fırtınaya yakalandı, fakat kendisine bir zarar gelmedi.