come to pass

 1. vaki olmak, hali … olmak, başına (bir iş/felaket vb.) gelmek, sonu …'e varmak.
  His hopes of success
  did not come to pass: Başarı umutları gerçekleşmedi/suya düştü.
 2. vaki olmak, vukua gelmek, hasıl olmak, husule gelmek.
 3. olmak, vukua gelmek, meydana gelmek, zuhur etmek.
  Things have come to a pretty pass: (a) işler
  şimdi yoluna girdi; (b) işler tam bir çıkmaza saplandı.
  Things have come to such a pass that … : İşler öyle bir duruma girdi ki …
güç duruma düşmek Fiil
kötü bir durumla karşı karşıya gelmek Fiil