come to someone

  1. Fiil birinin aklına gelmek
  2. Fiil biri tarafından fark edilmek
bir kimseye zarar gelmek.
My brother's ship was caught in a storm but he came to no harm (=no harm
came to him): Kardeşimin gemisi fırtınaya yakalandı, fakat kendisine bir zarar gelmedi.
birine danışmak Fiil
birini çağırmak Fiil
birini içeri buyur etmek Fiil
elden ele geçip birine ulaşmak Fiil
dönüp dolaşıp birinin eline gelmek Fiil
birini arzuladığını açıkça belli etmek Fiil
birini cinsel olarak cazip bulduğunu açıkça belli etmek Fiil
birine asılmak Fiil
gözleri yollarda kalmak Fiil