come to terms

alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Fiil
alacaklılarıyla anlaşmak Fiil
alacaklılarıyla uzlaşmak Fiil
(a) uzlaşmak, anlaşmak, (b) teslim olmak, kabul etmek.
bir uzlaşma (konkordato) şartları üzerinde anlaşmak Fiil
... ile yüzleşmek Fiil
güç bir duruma hâkim olmak Fiil
anlaşmaya varmak Fiil
biriyle geçinmek Fiil