1. (a) idare/kontrol edilmek, … tarafından yönetilmek, …'e bağlanmak, idaresine girmek.
    This committee
    will come under the new Education Department. (b) maruz kalmak, uğramak, karşılaşmak.
    We came under heavy gunfire.
    to come under someone's influence: birisinin etkisi/nüfuzu altına girmek. (c) … (başlığı) altında bulunmak.
    What heading does this come under? Buna ne başlık vereceğiz?
sözleşmede öngörülmüş olmak Fiil
ayrı bir başlık altında olmak Fiil
müzakere edilmek Fiil
ithamlara maruz kalmak Fiil
ateş altına girmek Fiil
büro giderlerine yazılmak Fiil
büro masraflarına girmek Fiil
öncelik sırasına girmek Fiil
birinin etkisi altında olmak Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birşeye maruz kalmak Fiil
birşey başlığı altında toplanmak Fiil
birşey başlığı altında yer almak Fiil
birşeye uğramak Fiil
haberi olmak Fiil
...'in bilgisi dahilinde olmak Fiil
açık artırma ile satılmak.
birinin etkisi altına girmek Fiil
bıçak altına yatmak, ameliyat olmak.
biri tarafından farkına varılmak Fiil