come under

 1. (a) idare/kontrol edilmek, … tarafından yönetilmek, …'e bağlanmak, idaresine girmek.
  This committee
  will come under the new Education Department. (b) maruz kalmak, uğramak, karşılaşmak.
  We came under heavy gunfire.
  to come under someone's influence: birisinin etkisi/nüfuzu altına girmek. (c) … (başlığı) altında bulunmak.
  What heading does this come under? Buna ne başlık vereceğiz?
sözleşmede öngörülmüş olmak Verb
ayrı bir başlık altında olmak Verb
müzakere edilmek Verb
ithamlara maruz kalmak Verb
ateş altına girmek Verb
büro giderlerine yazılmak Verb
büro masraflarına girmek Verb
öncelik sırasına girmek Verb
birinin etkisi altında olmak Verb
birinin dikkatini çekmek Verb
birşeye maruz kalmak Verb
birşey başlığı altında toplanmak Verb
birşey başlığı altında yer almak Verb
birşeye uğramak Verb
haberi olmak Verb
...'in bilgisi dahilinde olmak Verb
açık artırma ile satılmak.
birinin etkisi altına girmek Verb
bıçak altına yatmak, ameliyat olmak.
biri tarafından farkına varılmak Verb