come within the scope of the law

  1. Fiil kanuni kapsamı içinde olmak
  2. Fiil kanun kapsamına girmek
  3. Fiil kanunun kapsamı içine girmek