1. Sıfat güldürücü, eğlendirici, tuhaf, gülünç.
  2. Sıfat komedi tarzında, komedi ile ilgili.
komikleşmek Fiil