comment on something

  1. Fiil birşey hakkında yorum yapmak
  2. Fiil birşeye dair yorum yapmak
  3. Fiil birşey hakkındaki fikrini belirtmek
  4. Fiil birşeye dair fikir beyan etmek
  5. Fiil birşey hakkındaki düşüncesini söylemek
  6. Fiil birşeye dair düşüncesini söylemek
  7. Fiil birşey hakkında açıklama yapmak
  8. Fiil birşeye dair açıklama yapmak
  9. Fiil birşey konusunda yorum yapmak