1. Fiil bir şey hakkında fikir beyan etmek
  2. Fiil bir şeyi eleştirmek
bir metni yorumlamak Fiil
notlar yazmak Fiil
birşeye dair açıklama yapmak Fiil
birşeye dair düşüncesini söylemek Fiil
birşey hakkında açıklama yapmak Fiil
birşey hakkındaki düşüncesini söylemek Fiil
birşey hakkındaki fikrini belirtmek Fiil
birşeye dair yorum yapmak Fiil
birşey konusunda yorum yapmak Fiil
birşey hakkında yorum yapmak Fiil
birşeye dair fikir beyan etmek Fiil