common appurtenant

  1. bir arazi sahibinin başkasının arazisi üzerinde kendi hayvanlarını otlatma hakkı