community politics

  1. bir partinin belirli bir bölgedeki yerel sorunlara dikkatini yoğunlaştırdığı politik eylem kavramı