community service

bir mahkûmun ceza olarak ücretsiz bir belediye hizmetinde çalışmasını öngören mahkeme kararı