1. Fiil icbar/mecbur etmek.
    The rain compelled us us to stay indoors.
  2. Fiil zorlamak, zorla yaptırmak.
  3. Fiil baş eğdirmek, boyun eğdirmek, zorla itaat ettirmek.
  4. Fiil birlikte sevketmek, bir araya toplamak, zorla birleştirmek.
  5. Fiil kuvvetli/dayanılmaz bir etkiye sahip olmak, celbetmek, çekmek.
    His cleverness and skill compel our admiration.
birini itaat etmeye zorlamak Fiil
ödemeye mecbur etmek Fiil
ödemeye zorlamak Fiil
bir tanığın bulunmasını zorunlu kılmak Fiil
tanığın bulunmasını zorunlu kılmak Fiil