compensatory amount

(AT) ortak tarım politikası çerçevesi içinde uygulanan ve tarım kesimini desteklemeyi öngören tarım kesimi
üzerindeki vergi ve sübvansiyon