complete one's mission successfully

  1. Fiil görevini başarıyla yerine getirmek
  2. Fiil görevinıbaşarıyla yerine getirmek