compromise your integrity

  1. Fiil dürüstlüğüne leke sürmek
  2. Fiil onurunu zedelemek