1. İsim tasarlayan, tasavvur/tahayyül eden.
  2. İsim gebe kalan, doğuran.
  3. İsim anlayan, idrâk eden.