concern yourself with something

  1. Fiil birşey hakkında kaygılanmak
  2. Fiil birşey için kaygılanmak
  3. Fiil birşey için endişelenmek
  4. Fiil birşey için endişe duymak
  5. Fiil birşeyi dert etmek
  6. Fiil birşeyle ilgilenmek
  7. Fiil birşeye ilgi duymak