condemn the defendant in costs

  1. Fiil davalıyı mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm etmek