confer with one's counsel

  1. Fiil (Br) avukatına danışmak
  2. Fiil (Br) avukata danışmak
  3. Fiil avukatına danışmak