1. Geçişsiz Fiil
  connive at: gözyummak, müsamaha/ihmal etmek.
  The policeman connived at the traffic violations/at
  the prisoner's escape.
 2. Geçişsiz Fiil
  connive at: hoşgörmek.
  to connive at childlike exaggerations.
 3. Geçişsiz Fiil
  connive with: suç ortaklığı yapmak, gizlice anlaşarak birlikte suç işlemek.
  The criminals connived
  with the police to rob the bank.
...'i görmezlikten gelmek Fiil
bir suça ortak olmak Fiil
bir dolandırıcılığı görmezlikten gelmek Fiil
bir sahtekârlığı görmezlikten gelmek Fiil
birinin kaçmasına göz yummak Fiil