connive

 1. Intransitive Verb
  connive at: gözyummak, müsamaha/ihmal etmek.
  The policeman connived at the traffic violations/at
  the prisoner's escape.
 2. Intransitive Verb
  connive at: hoşgörmek.
  to connive at childlike exaggerations.
 3. Intransitive Verb
  connive with: suç ortaklığı yapmak, gizlice anlaşarak birlikte suç işlemek.
  The criminals connived
  with the police to rob the bank.
...'i görmezlikten gelmek Verb
bir suça ortak olmak Verb
bir dolandırıcılığı görmezlikten gelmek Verb
bir sahtekârlığı görmezlikten gelmek Verb
birinin kaçmasına göz yummak Verb